Now showing items 1-1 of 1

    • UMBC at TREC 12 

      Kallurkar, Srikanth; Cost, R.; Nicholas, Charles; Java, Akshay; James, Christopher; Rajavaram, Sowjanya; Shanbhag, Vishal; Bhatkar, Sachin; Ogle, Drew (2003-01-01)