Now showing items 1-1 of 1

    • 3-O-sulfation of Heparan Sulfate Enhances Tau Interaction and Cellular Uptake 

      Zhao, Jing; Zhu, Yanan; Song, Xuehong; Xiao, Yuanyuan; Su, Guowei; Liu, Xinyue; Wang, Zhangjie; Xu, Yongmei; Liu, Jian; Eliezer, David; Ramlall, Trudy F.; Lippens, Guy; Gibson, James; Zhang, Fuming; Linhardt, Robert J.; Wang, Lianchun; Wang, Chunyu (Wiley, 2020-01-27)
      Prion-like transcellular spreading of tau in Alzheimer's Disease (AD) is mediated by tau binding to cell surface heparan sulfate (HS). However, the structural determinants for tau-HS interaction are not well understood. ...