Now showing items 1-1 of 1

    • Characterization and application of a putative transcription factor SUT2 in Pichia pastoris 

      Yang, Yankun; Zheng, Yating; Wang, Pengcheng; Li, Xiang; Zhan, Chunjun; Linhardt, Robert J.; Zhang, Fuming; Liu, Xiuxia; Zhan, Jinling; Bai, Zhonghu (2020-09-01)
      Pichia pastoris is able to metabolize methanol via a specific MUT (methanol utilization) pathway. Based on the powerful AOX1 (Alcohol Oxidase 1) promoter, the P. pastoris expression system has become one of the most widely ...